Stopka redakcyjna zgodnie z § 5 ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG) / w rozumieniu § 55 umowy państwowej o transmisji radiowej (RStV)

Tempuskontor GmbH
Uferstraße 10
50996 Köln

Reprezentowana przez prezesa: Gerd Schneider

tel: 0221-280 747 39
e-mail: zentrale@tempuskontor.de

Podmiot odpowiedzialny za treści w rozumieniu § 55 ust. 2 umowy państwowej o transmisji radiowej (RStV): Gerd Schneider

NIP-UE w rozumieniu § 27 a ustawy o podatku obrotowym (Umsatzsteuergesetz): DE122660861

Siedziba spółki: Berlin
Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy w Berlinie
Rejest handlowy: HRB 196498

 

Nota prawna:

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail znajduje się powyżej w stopce redakcyjnej.

Nie wyrażamy chęci ani nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu zażegnywania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

Prawo autorskie

Dostępne na niniejszych stronach treści, zdjęcia, jak również układ graficzny są objęte prawem autorskim zgodnie z § 2 ustawy o prawie autorskim (UrhG). Wykorzystywanie treści niniejszej strony internetowej jest zabronione. Wykorzystanie treści jest możliwe tylko po udzieleniu pisemnej zgody w dopuszczonej formie i zakresie. § 15 ff ustawy o prawie autorskim (UrhG). Aby uzyskać zgodę należy zgłosić się do podmiotu odpowiedzialnego za treści niniejszej strony. Nazwy produktów i firm wymienione na niniejszej stronie internetowej są własnością ich odpowiednich właścicieli i są chronione ustawowo prawem znaków towarowych i/lub prawem patentowym zgodnie z § 2 ustawy o prawie autorskim (UrhG), ustawy o znakach towarowych (MarkenG), ustawy patentowej (PatG). Prawo do sprostowania obowiązuje w myśl §56 ust. 1 umowy państwowej o transmisji radiowej (RStV) / § 10 ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG).

Linki zewnętrzne

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do stron zewnętrznych, które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, obowiązek ponoszenia odpowiedzialności ciąży na autorze wyłącznie wtedy, gdy autor znał zamieszczone na nich treści oraz miałby możliwości techniczne i byłoby to dla niego możliwe, aby zapobiec temu użytkowaniu w przypadku bezprawnych treści. Za treści, a w szczególności za szkody wynikające z użycia lub nieużywania prezentowanych informacji, odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie dostawca strony zewnętrznej, a nie osoba, która wyłącznie odsyła do odnośnych informacji i publikacji. Powyższe dotyczy również wszystkich obcych wpisów w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, blogach i listach mailingowych. (§ 7 ust.1 ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG), §§ 8 do 10 ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG))

 

Źródło grafik