Polityka prywatności

Obszar obowiązywania

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia użytkownikom charakter, zakres i cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez odpowiedzialnego dostawcę. Przepisy prawne dotyczące ochrony danych są zawarte w federalnej ustawie o ochronie danych osobowych (BDSG n.F.), w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (skrót w języku polskim RODO, skrót z języka niemieckiego DS-GVO), oraz w ustawie o mediach telekomunikacyjnych (TMG). Zgodność przetwarzania danych osobowych reguluje artykuł 6 ust. 1 RODO (skrót z j. niem. DS-GVO).

Tempuskontor GmbH
Uferstraße 10
50996 Köln

Reprezentowana przez prezesa: Gerd Schneider

tel: 0221-280 747 39
e-mail: zentrale@tempuskontor.de

Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych

Bernd Sommerfeldt
C/O Rechtsanwaltskanzlei FKF
Bei der Lohmühle 23
23554 Lübeck

(DIN EN ICE/ISO 17024:2012 akkreditiert S942, PC16901-235 DEKRA certified, BvD e.V. Nr. 100298 Datenschutzbeauftragter nach Verbandskriterien verpflichtet)

e-mail: bernd.sommerfeldt@mediajumper.de
tel.: 0451 - 88 99 124
fax: 0451 - 88 99 125

Dane dostępu/ Server-Logfiles

Dostawca (lub jego tak zwany Webspace-Provider - dostawca przestrzeni internetowej) zbiera dane o każdym dostępie do oferty (tak zwane Serverlogfiles - pliki dziennika serwera). Do danych dostępu należy: nazwa pobranej strony internetowej, pliki, data i godzina pobrania, ilość przesłanych danych, komunikat o pomyślnym pobraniu, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona), adres IP oraz dostawca internetowy.

Dostawca wykorzystuje dane z protokołu tylko do celów oceny statystycznej w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Dostawca zastrzega sobie jednak prawo do późniejszej kontroli danych protokołu, jeśli ze względu na określone przesłanki zaistnieje uzasadnione podejrzenie wykorzystania niezgodnego z prawem.

Korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe to informacje, dzięki którym można określić tożsamości danej osoby, oraz dane, które umożliwiają zidentyfikowanie danej osoby. Do tego należą: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Do danych osobowych należą również informacje dotyczące preferencji, hobby, członkostwa lub stron internetowych, które były przez daną osobę poprzednio odwiedzane. Dane są zbierane, wykorzystywane i przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie dozwolone przez prawo lub gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik niniejszej strony internetowej, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych (Artykuł 21 RODO (skrót z j. niem. DS-GVO)).

Nawiązanie kontaktu

Kontaktując się z dostawcą (poprzez formularz kontaktowy lub e-mail), dane użytkownika zostaną zapisane, w celu przetworzenia wniosku, jak również w przypadku pojawienia się dalszych pytań.

Aplikacja drogą elektroniczną (poprzez e-mail)

Gromadzimy i przetwarzamy drogą elektroniczną (poprzez e-mail) Twoje dane w celu prowadzenia procesu rekrutacj. Po otrzymaniu aplikacji dane kandydata zostną usunięte z systemu e-mailowego i przetwarzane w sposób bezpieczny. W przypadku gdy proces rekrutacyjny zakończy się podpisaniem umowy o pracę, Twoje dane osobowe, podane w procesie rekrutacji, zostaną zawartę w Twoich aktach personalnych w celach organizacyjnych i administracyjnych z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawnych. W przypadku odrzucenia podania o pracę, Twoje dane osobowe zostaną automatycznie usunięte po trzech miesiącach po zakończeniu procesu rekrutacji. Niniejszy przypis nie ma zastosowania, w przypadku gdy zgodnie z wymogami prawnymi (przykładowo obowiązek przedstawienia dowodów zgodnie z ogólną ustawą o równym traktowaniu (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz)) wymagane jest dłuższe archiwizowanie dokumentów lub gdy wyraziłeś/aś jednoznaczną zgodę na dłuższe archiwizowanie Twoich dokumentów.

Integracja innych usług i treści stron trzecich

Może się zdarzyć, że usługi na stronie są z zintegrowane z innymi stronami internetowymi w ramach niniejszej oferty online. Są to na przykład filmy z serwisu YouTube, mapy z Map Google, kanały RSS lub grafika z innych stron internetowych. Dostawcy (zwani dalej „zewnętrznymi dostawcami”) w ten sposób postrzegają adres IP danego użytkownika. Bez takiego adresu IP, nie mogą przesyłać danych i oferować danych usług. Adres IP jest obecnie wymagany, by zobaczyć zawartość strony internetowej. Staramy się korzystać tylko z tych dostawców, którzy wykorzystują adres IP tylko w celu dostarczania treści. Nie mamy jednak żadnej kontroli nad tym, czy zewnętrzni dostawcy nie przechowują adresu IP, na przykład w celach statystycznych. Jeśli będziemy posiadać informacje na ten temat, poinformujemy naszych użytkowników.

Pliki cookie

Pliki cookie to mniejsze pliki umożliwiające urządzeniu dostępowemu użytkownika (komputer, smartfon, itp.) przechowywanie określonych informacji związanych z urządzeniem, w celu poprawy przyjazności stron internetowych dla użytkownika (np. zachowywanie danych logowania), gromadzenia danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny internetowej oraz analizy ulepszenia oferty. Użytkownik ma wpływ na stosowanie plików cookie. Większość przeglądarek posiada opcję, dzięki której można ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić przechowywanie plików cookie. Zwraca się jednak uwagę na to, że korzystanie ze stron internetowych bez plików cookie, a w szczególności komfort użytkowania, jest ograniczony.

Wykorzystanie wtyczek społecznościowych Facebooka (Facebook Social Plugins)

W ramach naszej oferty korzystamy z wtyczek społecznościowych (Plugins") portalu społecznościowego facebook.com, które są integrowane przez firmę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki mogą być rozpoznawane przez logo Facebooka (biała litera "f" na niebieskim kafelku, określenia "Lubię to", "Podoba mi się" lub znak "Kciuk w górę" ) lub są oznaczone dodatkiem "Facebook Social Plugin". Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można obejrzeć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy użytkownik wywołuje funkcję tej oferty, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebooka bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włączana przez niego do oferty online. W związku z tym dostawca nie ma wpływu na ilość danych gromadzonych przez Facebooka za pomocą tej wtyczki oraz informuje użytkowników zgodnie z swoją wiedzą:

Poprzez integrację wtyczek, Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wywołał odpowiednią stronę oferty. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" lub zostawią komentarz, informacje są przesyłane z urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam zapisywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook uzyska informacje dotyczące adresu IP i je zapisze. Według Facebooka w Niemczech zapisywany jest tylko anonimowy adres IP.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez Facebooka, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w zasadach ochrony prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook gromadził dane o nim za pośrednictwem tej oferty online i łączył je z jego danymi członkowskimi przechowywanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka. Dalsze ustawienia i wniesienie sprzeciwu dotyczące wykorzystania danych w celach reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Korzystanie z funkcji sieci XING

Pragniemy poinformować Cię również o przetwarzaniu danych osobowych za pośrednictwem wtyczki XING Share. Na tej stronie nie korzystamy z funkcji udostępniania. W przypadku wywołania tej witryny, przeglądarka tworzy krótkotrwałe połączenie z serwerami XING AG („XING”). . Więcej informacji dotyczących ochrony danych i znajdziesz w zasadach ochrony prywatności XING (https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung)

Korzystanie z funkcji sieci LinkedIn

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy wtyczkę portalu społecznościowego LinkedIn zarządzanego przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (zwany dalej “LinkedIn”). Wtyczkę LinkedIn można rozpoznać na naszej stronie po logo portalu oraz klawiszu „Poleć”. Na tej stronie nie korzystamy z funkcji udostępniania.

Jeśli użytkownik odwiedzi naszą stronę, poprzez wtyczkę zostanie połączona przeglądarka użytkownika z serwerem LinkedIn. Serwis LinkedIn zostanie w ten sposób poinformowany o tym, że odwiedziłeś/aś naszą stronę z Twoim adresu IP.

Jeśli klikniesz na przycisk „Poleć” a w tym momencie jesteś zalogowany/a do serwisu, to masz możliwość podlinkowania treści naszych stron na Twoim profilu LinkedIn. W ten sposób umożliwasz LinkedIn przyporządkowanie Twojej wizyty na naszej stronie do Twojego konta.

Informujemy o tym, że jako dostawcy storny nie otrzymujemy informacji na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn.

Więcej informacji dotyczących gromadzenia danych (cel, zakres, dalsze przetwarzanie, wykorzystywanie) oraz Twoich praw i opcji związanych z ustawieniami znajdziesz w zasadach ochrony prywatności LinkedIn, pod poniższym adresem: http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.

Odwołanie, zmiana, sprostowanie, aktualizacja i skarga

Użytkownik ma prawo żądać bezpłatnych informacji o danych osobowych, które zostały zapisane na jego temat. Użytkownik ma również prawo do sprostowania nieprawidłowych danych, zablokowania i usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania. Ponadto użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Skuteczność prawna przepisu

Niniejszy przepis prawny należy traktować jako część oferty internetowej, gdzie znajduje się odnośnik na niniejszą stronę. Jeśli części lub poszczególne fragmenty niniejszego tekstu nie odpowiadają, częściowo nie odpowiadają lub w całości nie odpowiadają obowiązującemu stanowi prawnemu, to pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone pod względem ich treści i ważności.